Publicerat 13:23 den 7 december 2011

Stern: Det behövs nya intäkter

Sir Nicholas Stern om klimatfinansiering på EP:s seminarie. Om varför det behövs innovativa finansieringslösningar som helst bestraffar sådant som är dåligt ur klimatsynpunkt. T ex skatter på sjöfart o flyg.

Sid 1