Publicerat 13:05 den 4 december 2017

#Metoo visar behovet av en feminism med mera gnista

När jag satt  i Europaparlamentet var jag under lång tid yngsta kvinnliga ledamoten. De flesta Europaparlamentariker är runt 60 år och män. När jag i olika forum tog upp bristen på jämställdhet var det alltid djupt impopulärt. De män som var ansvariga ansåg alltid att brist på jämställdhet var ett problem som andra hade, inte … Continue reading ”#Metoo visar behovet av en feminism med mera gnista”

Publicerat 12:45 den 4 december 2017

Om kvinnor ska slippa säga #metoo krävs förändring, också på politisk väg

Nej, jag tror inte att #metoo kommer att falla i glömska. Jag tror på allvar att vi kommer att ha ändrat våra gemensamma normer efter detta. Det kommer framöver att vara mindre accepterat med olika former av sexuella trakasserier än före #metoo. Men den typen av agerande kommer fortfarande att förekomma. Vill vi att färre kvinnor … Continue reading ”Om kvinnor ska slippa säga #metoo krävs förändring, också på politisk väg”

Publicerat 12:36 den 4 december 2017

Stolt, glad och ödmjuk över förtroendet att stå på plats 5 på Socialdemokraternas i Stockholms läns riksdagslista i… https://t.co/c3dFEdkKLZ

Publicerat 10:01 den 23 oktober 2017

Regeringen agerar mot höjda elnätsavgifter

I december förra året reagerade energiminster Baylan på nätbolagens sätt att höja priserna för konsumenterna. Konsumenter som inte har något val mer än att betala. Baylan gav då Energimarknadsinspektionen i uppdrag att se över regelverket så att det blir tydligare och bland annat ger en snabbare domstolsprocess. Det vi sätt på senare år är att … Continue reading ”Regeringen agerar mot höjda elnätsavgifter”

Publicerat 13:59 den 16 oktober 2017

Mina motioner riksdagsåret 2017/18

Ett sätt för oss riksdagsledamöter att påverka är att skriva motioner. Det finns många andra sätt att påverka, men motioner är alltså ett sätt. När jag tittar på vilka motioner jag lagt genom åren att det finns några teman som återkommer; miljö och klimat, jämställdhet, barns villkor och HBT-personers rättigheter. Det gäller även årets 26 motioner. Det … Continue reading ”Mina motioner riksdagsåret 2017/18”