Publicerat 13:31 den 4 december 2017

Kvinnor, låt er inte luras av SD:s plan

Sverigedemokraterna har börjat dala i opinionen. Det är bra. Och välförtjänt. Inget annat parti tycks så förlamat av olika skandaler som just SD. Men SD själva har stora ambitioner. Jag och Erika Ullberg, finanslandstingsråd i opposition i Stockholms läns landsting (S) skrev om att kvinnor gör klokt att även framöver rata SD. Kvinnor, låt er … Continue reading ”Kvinnor, låt er inte luras av SD:s plan”

Publicerat 13:05 den 4 december 2017

#Metoo visar behovet av en feminism med mera gnista

När jag satt  i Europaparlamentet var jag under lång tid yngsta kvinnliga ledamoten. De flesta Europaparlamentariker är runt 60 år och män. När jag i olika forum tog upp bristen på jämställdhet var det alltid djupt impopulärt. De män som var ansvariga ansåg alltid att brist på jämställdhet var ett problem som andra hade, inte … Continue reading ”#Metoo visar behovet av en feminism med mera gnista”

Publicerat 12:45 den 4 december 2017

Om kvinnor ska slippa säga #metoo krävs förändring, också på politisk väg

Nej, jag tror inte att #metoo kommer att falla i glömska. Jag tror på allvar att vi kommer att ha ändrat våra gemensamma normer efter detta. Det kommer framöver att vara mindre accepterat med olika former av sexuella trakasserier än före #metoo. Men den typen av agerande kommer fortfarande att förekomma. Vill vi att färre kvinnor … Continue reading ”Om kvinnor ska slippa säga #metoo krävs förändring, också på politisk väg”

Publicerat 12:36 den 4 december 2017

Stolt, glad och ödmjuk över förtroendet att stå på plats 5 på Socialdemokraternas i Stockholms läns riksdagslista i… https://t.co/c3dFEdkKLZ

Publicerat 10:01 den 23 oktober 2017

Regeringen agerar mot höjda elnätsavgifter

I december förra året reagerade energiminster Baylan på nätbolagens sätt att höja priserna för konsumenterna. Konsumenter som inte har något val mer än att betala. Baylan gav då Energimarknadsinspektionen i uppdrag att se över regelverket så att det blir tydligare och bland annat ger en snabbare domstolsprocess. Det vi sätt på senare år är att … Continue reading ”Regeringen agerar mot höjda elnätsavgifter”