Om mig

 

Jag är riksdagsledamot för Stockholms län sedan 2014. Jag är ordförande för riksdagens EU-nämnd. Innan jag kom in i riksdgen var jag bland annat Europaparlamentariker i tio år och ordförande för Socialdemokratiska Studentförbundet. Jag är även ledamot av kommunfullmäktige i Haninge.

Jag är född och uppvuxen i Anderstorp i Jönköpings län och blev politiskt aktiv först när jag läste på högskolan, först i Växjö och sedan i Göteborg.

För mig har politiken alltid handlat om att ge alla människor lika bra förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt. Det förutsätter ökad jämlikhet och att vi tror på politikens möjligheter att råda bot på miljöförstöring, social dumpning och utslagning av människor.

I Europaparlamentet satt jag i Miljöutskottet och kunde med egna ögon se hur det faktiskt går att förändra även i stora frågor som den globala klimatpolitiken och att stoppa farliga kemikalier i hela Europa. Det är en erfarenhet som jag bär med mig som ordförande i EU nämnden.

Jag vet att det är möjligt att förändra – bara vi gör det tillsammans.

Under förra mandatperioden ansvarade jag för energifrågorna för S i riksdagen och var med och tog fram Energiöverenskommelsen. Det sista halvåret under förra mandatperioden hade jag förmånen att vara ordförande i riksdagens miljö- och jordbruksutskott och talesperson för S i miljö- och klimatfrågor.

Med tre egna barn ser jag dagligen hur viktig välfärdspolitiken är för att vårt samhälle ska fungera. Men också bristerna i skolan och i sjukvården. Som politiker är min drivkraft att göra något åt det – både lokalt i Haninge och i riksdagen.

Kontakta mig gärna med synpunkter och tankar.