Kryssa Åsa

Rösta klimatsmart!
 
En röst på mig är en röst för en klimatsmart politik, för löntagares rättigheter och för investeringar i framtidens jobb.

Det här vill jag i Europaparlamentet:

Investera för fler och tryggare jobb. Europa ska bli världens främsta region för klimat- och miljöteknik. Genom höga miljökrav och investeringar i infrastruktur, forskning och utbildning skapas framtidens jobb. Europa ska inte konkurrera med sämre arbetsvillkor utan med kunskap och kompetens.

Se till att EU tar klimathotet på allvar. Europa måste ta på sig en ledande roll i klimatarbetet. Vi ska inte bara minska utsläppen av växthusgaser i Europa, utan också ta ansvar för att nästa globala klimatavtal ställer tillräckligt höga krav på alla länder, även USA. En bra början är att stoppa Europaparlamentets flyttkarusell mellan Bryssel och Strasbourg.

Få bort farliga ämnen. EU bör förbjuda ämnen som kan skada vår hälsa och miljö. Farliga ämnen i till exempel nappflaskor och kläder måste bort och vår mat måste bli fri från så kallade azofärger och transfetter.

EU:s resurser och inflytande ska användas till att göra världen mer rättvis. EU är världens största handelsblock och världens största biståndsgivare. Det ger EU stora möjligheter att påverka villkoren för världens fattiga länder. EU bör avskaffa den nuvarande jordbrukspolitiken och handelspolitiken bör ändras så att den bidrar till en rättvis och fri världshandel.

Åsa