Vi har rätt att veta var köttet kommer ifrån

Jag och Jytte Guteland, Europaparlamentariker (S) skriver på Aftonbladet debatt att medan vi i mataffären enkelt kan välja kött utifrån dess ursprung saknas oftast liknande information om köttet på restaurang. Här vill vi se en förändring! Det ska vara lätt att göra rätt- att välja svenskt kött som producerats med högt djurskydd och låg antibiotikaanvändning.

Läs hela artikeln här eller nedan.

Vi svenskar är ett matglatt folk. Intresset ökar för att laga gott hemma men vi äter också alltmer ute, aldrig tidigare har det funnits så många restauranger runtom i vårt land som nu.

I takt med de nya matvanorna ökar också intresset för matens kvalitet, innehåll och ursprung. Den här typen av information efterfrågas särskilt för kött.

Men medan vi i mataffären enkelt kan välja kött utifrån dess kvalitet och ursprung saknas oftast liknande information om köttet på restaurang. Här vill vi se en förändring.

EU:s regler om obligatorisk ursprungsmärkning av kött som handlas i affären innebär att det tydligt ska framgå på förpackningen var någonstans djuret fötts upp och slaktats. Det gäller för helt kött från nöt, gris, får, get och fågel. Särskilda regler finns också för nötfärs.

Reglerna är bra, vi konsumenter har rätt till klar och tydlig information när vi väljer vilket kött vi köper. Men i dagsläget gäller inte kraven på obligatorisk ursprungsangivelse för restauranger eller storhushåll.

Vi är många som tycker att det är självklart att välja kött från djur som är uppfödda och behandlade på ett värdigt och respektfullt vis. I Sverige har vi en god tradition av starkt djurskydd och begränsad användning av antibiotika i djuruppfödningen.

Men tyvärr är inte djurskyddet lika starkt i andra länder. Återkommande rapporter har visat att djur i många andra länder behandlas ovärdigt och ges höga mängder antibiotika.

I många av dessa länder kan dessutom köttproduktionen innebära stor negativ miljöpåverkan i form av hög förbrukning av vatten och storskalig användning av bekämpningsmedel. Klimatutsläppen från transporter till Sverige kan också vara stora.

Vi svenskar väljer i allt större utsträckning bort den här typen av kött. Av våra matvanor syns tydligt att intresset ökar för att handla svenskproducerade och ekologiska alternativ. Men för att kunna göra aktiva val måste vi ha rätt information.

Därför är det ett problem att vi som restauranggäster i regel saknar information om varifrån det kött vi serveras egentligen kommer.

Visst finns det restauranger som på eget initiativ redogör för köttets ursprung. Det är ett steg i rätt riktning, men för att få med hela branschen på en heltäckande märkning räcker det inte med frivilliga initiativ.

Därför vill vi att reglerna om ursprungsmärkning för kött ska kunna göras obligatoriska för restauranger och storkök. Genom tydlig information kan vi som konsumenter vara säkra på att köttet på restaurangtallriken kommer från djur som behandlats väl. Det vore bra både för djurskyddet och för oss konsumenter.

Men när Finland nyligen frågade EU-kommissionen om de kunde vidga de obligatoriska kraven på ursprungsmärkning också till restauranger så fick de nej. Det framstår som obegripligt för oss. Varför ska konsumenter ha sämre information på krogen än i butiken?

Ett EU-land som vill införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger ska kunna göra detta.

Vi har väckt frågan hos EU-kommissionen om varför de anser att matgäster på restaurang inte ska få samma information som kunder i mataffären. Vi vet att detta är en viktig fråga för svenska konsumenter och kommer att kämpa för att vårt matglada folk ska kunna fatta aktiva val också på restaurangen.