Regeringen agerar mot höjda elnätsavgifter

I december förra året reagerade energiminster Baylan på nätbolagens sätt att höja priserna för konsumenterna. Konsumenter som inte har något val mer än att betala. Baylan gav då Energimarknadsinspektionen i uppdrag att se över regelverket så att det blir tydligare och bland annat ger en snabbare domstolsprocess. Det vi sätt på senare år är att bolagen överklagat Energimarknadsinspektionens besked om avgifter och fått stöd i domstol för att ta ut högre avgifter än de Energimarknadsinspektionen tyckt vara rimligt.

Bolagen har höjt priserna kraftigt de senaste åren. Här kan du läsa att Vattenfall norr höjt priserna med 47 procent mellan åren 2010-2016. Motsvarande siffror för Eon norr är 25 procent och för Ellevio Dalarna Södra Norrland hela 53 procent.

Samtidigt kunde vi i helgen läsa i Dagens Industri att elnätsbolagen  nu ökar sina vinster.

Dagens reglering gäller till 2019, men imorgon tar Baylan emot Energimarknadsinspektionens förslag på hur regleringen ska se ut framöver. Därmed tas förhoppningsvis ännu ett steg mot en reglering som bättre tar tillvara både konsumenters och skattebetalares intressen på denna monopolmarknad.