Trygga förlossningar och bra eftervård

Vi är många som upprörs över bristerna i förlossningsvården. Över att födande kvinnor inte kan känna sig trygga med att få det stöd som de önskar under förlossningen. Många kvinnor tvingas idag oroa sig för att inte ”få plats”, att det är långt att åka till närmsta BB, att det kan vara svårt att få den bedövning man vill ha, att tillgången till medicinsk expertis om något går fel ibland kan vara långt borta, att för många drabbas av skador och att eftervården inte fungerar.

Jag och Erika Ullberg, oppositionslandstingsråd (S) i Stockholms läns landsting, skrev igår en artikel i just Aftonbladet om att krisen i Stockholms läns landstings förlossningsvård måste lösas. Antalet kvinnor som avvisas när de ska föda, och istället får ta sig till ett annat landsting ökar. Hittills i år har antalet kvinnor som tvingats föda utanför länet tredubblats jämfört med förra året.

Samtidigt är andelen kvinnor med förlossningsskador högst i landet. Visst går det i de flesta fall bra, men det räcker inte. Alla ska kunna lita på att få den vård de behöver när de behöver den, det gäller även födande kvinnor och deras barn.

Den styrande alliansen i Stockholms läns landsting vill inte besluta om fler förlossningsplatser. Istället vill de att privata aktörer ska ploppa upp och starta nya förlossningskliniker. Men så har inte skett. Den verkligheten vägrar alliansen att ta in, de tänker fortsätta vänta på att ”någon” löser problemet. Att kvinnor och de barn som ska födas hamnar i kläm är tydligen inte skäl nog för att de ska ompröva sin politik.

Hur vi socialdemokrater vill lösa situationen och förbättra förlossningsvården beskriver vi i artikeln.

Det må vara ”naturligt” att föda barn. Men graviditet och förlossning har alltid inneburit risker, och gör det fortfarande. Med de kunskaper och resurser som vi har idag borde födande kvinnor och deras nyfödda kunna erbjudas en bättre vård och omsorg.

I riksdagen har jag tillsammans med Ida Karkiainen skrivit en motion om att eftervården för kvinnor som fött barn måste bli bättre. I den tar vi upp att många kvinnor inte får adekvat vård eller stöd för skador i underlivet, magmuskulaturen eller ryggen.

Något som också måste bli bättre är stödet för amning för de kvinnor som vill göra det. När jag ammade mitt tredje barn drabbades jag av två bröstinfektioner. Jag låg i timmar och googlade mjölkstockning och bröstinfektioner. Och fann att det fanns förvånade lite forskning om vad mjölkstockning beror på och möjliga lösningar, likaså om bröstinfektioner (mer än att man kan medicinera med antibiotika). Det fanns oändligt med husmorstips som i huvudsak gick ut på att man skulle hålla sig varm. Men bland den lilla forskning jag hittade fanns väldigt lite stöd för den tesen… Jag blev till slut riktigt arg.

Hur många miljoner kvinnor föder barn och ammar världen över? Hur många av oss drabbas av problem? Komplikationer? Hur kan det finnas så lite kunskap om dessa frågor och så dåligt stöd? Hur kommer det sig att förlossningsvården inte fungerar bättre och att eftervården lämnar så mycket övrigt att önska?

Kan det bero på att det är just kvinnor som föder barn?