Gröna städer – för företag i framkant?

Idag bildas en ny branschorganisation; Gröna städer.

Jag ska senare i eftermiddag vara med vid lanseringen. Jag tycker nämligen att det är ett vällovligt initiativ och det ska bli otroligt spännande att följa organisationen framöver.

För många svenska företag, som ofta ligger i framkant vad gäller miljöteknik, så rymmer den gröna omställningen som nu sker både inom och utanför Sveriges gränser enorma möjligheter. Ju fler som ser och tar tillvara den möjligheten desto bättre också för jobb och välfärd i Sverige. Att näringslivet vill bidra till hållbarhet är också nödvändigt för att vi ska klara av att skapa ett hållbart samhälle. Och just våra städer har kanske både de största utmaningarna, men också de största möjligheterna att bidra till ett hållbart samhälle.

Under alla de år som jag haft förmånen att jobba med miljöfrågor, framför allt i Europaparlamentet, har jag tyvärr ofta förvånats över hur bakåtsträvande näringslivet ofta agerat i hållbarhetsfrågor. De branschorganisationer som har till uppdrag att lobba för sina medlemsföretag mot oss beslutsfattare har allt som oftast lobbat emot alla förslag på förändringar, inte minst på miljösidan. Detta även i situationer där det funnits gott om enskilda företag som gynnats av de förslag till lagstiftning som diskuterats. Det har så att säga oftast varit de företag som varit sämst på hållbarhetsfrågor som satt agendan i branschorganisationerna.

Därför blir det spännande att följa Gröna städer framöver. Kanske kan organisationen bidra till att vi framöver oftare i debatten ser att det t ex finns företag som driver på för att upphandlande myndigheter ska ställa bra hållbarhetskrav för att de företag som tar fram nya hållbara lösningar ska ha större chans att växa?

I vilket fall som helst ska företag som vill investera i hållbarhet uppmuntras.