Haninge får beröm vid riksdagens frågestund

frågestund

Haninges arbete med att få nyanlända i arbete fick beröm vid riksdagens frågestund.

Du kan se filmklippet med min fråga och statsrådet Anna Ekströms svar här.

I Haninge (som styrs av S, C och MP) har vi investerat stort i att ordna bristyrkesutbildningar i kombination med SFI för att nyanlända snabbt ska komma i arbete. Det handlar om utbildningar för elektriker, målare, svetsare, barnskötare, elev- och lärarassistenter och undersköterskor. Staten har bidragit till denna satsning, och i veckan frågade jag Anna Ekström hur regeringen ser på det här arbetet och om den statliga finansieringen för detta arbete framöver.

Jag fick ett väldigt positivt svar, där statsrådet också försäkrade att regeringen kommer att jobba hårt för att säkerställa att det finns goda möjligheter för kommuner att jobba på detta sätt framöver och också kommer arbeta hårt för att det ska finnas en god statlig medfinansiering.