Energikommissionens betänkande presenteras idag

Energikommissionens betänkande presenteras och överlämnas idag formellt till regeringskansliet. Vanligtvis är det ordföranden i en utredning som överlämnar betänkandet till ansvarig minister. I Energikommissionen är det dock ansvarig minister Ibrahim Baylan som är ordförande. Hur det löses idag får ni därför se kl 10.45. 🙂

Betänkandet som vi i Energikommissionen lägger fram bygger förstås på den överenskommelse som Socialdemokraterna och Miljöpartiet träffat med Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet.

En trygg övergång tillförnybart

I och med överenskommelsen i somras har Sverige för första gången i historien en bred, blocköverskridande överenskommelse om energifrågorna. Målet är 100 procent förnybar energiproduktion 2040.

Säker tillgång till el till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för en stor del av svensk industri och därmed för jobben och välfärden i vårt land. För oss socialdemokrater är det också viktigt att trygga en ordnad övergång till mer förnybar elproduktion. Vi vill att kärnkraften ska ersättas med energieffektivisering och förnybar energi i den takt som är möjlig utifrån svensk konkurrenskraft.

Därför är det en stor framgång att överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna innehåller just en gemensam färdplan för en kontrollerad övergång till ett helt förnybart elsystem. Vi har kommit överens om att inom elcertifikatsystemet öka den förnybara elproduktionen med 18 TWh fram till 2030. Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas. Vattenkraften – som är helt central i ett förnybart elsystem – ges långsiktiga förutsättningar genom en minskad fastighetsskatt. Effektskatten på kärnkraft fasas ut under en tvåårsperiod med start 2017 för att säkerställa en ordnad övergång till 100 % förnybart.

Enligt uppgörelsen kommer vi inte att förbjuda ny kärnkraft. Samtidigt bedömer vi att det inte kommer att byggas ny kärnkraft i Sverige, baserat på de ekonomiska förutsättningar som finns. Det är en bedömning som kraftbolagen delar. Kärnkraften har ingen roll i ett 100 % förnybart energisystem. Överenskommelsen slår också fast att det inte heller framöver kommer att bli tal om några subventioner till kärnkraften.

För att finansiera skattesänkningarna på kärnkraft och vattenkraft kommer energiskatten på el att höjas. Det motsvarar 100 kr i månaden för en normalstor villa. Det ska jämföras med att lägre elpris lett till minskade kostnader med 600-700 kr i månaden för samma villa sedan 2010. Skatteförändringarna är ett sätt att se till att det verkligen finns el i den sekund kunden behöver den i kontakten.

Som jag skrivit tidigare har det varit en intressant och spännande resa att ta fram överenskommelsen.  Många beslut kommer att behöva tas i energipolitiken även framöver. Men i och med den här breda överenskommelsen finns i Sverige en stabil samsyn om de grundläggande frågorna. Det är viktigt för vårt lands utveckling framöver.

Imorgon presenteras betänkandet på en mer öppen tillställning och det blir också den definitiva slutpunkten på Energikommissionens arbete.

Själv håller jag tummarna för att svensk politik förmår ett blocköverskridande samarbete på försvarssidan även framöver. Det kräver ansvarstagande partier och förtroendevalda, men också väljare som förmår se att det krävs kompromisser för att förändra verkligheten. Om de partier och väljare som står längst ifrån majoriteten alltid får möjlighet till veto förlorar demokratin sin förmåga att leverera vad folkflertalet vill ha. Och då finns det en stor förlorare – demokratin själv.