Första maj i Haninge och Nynäshamn

Jag hade i år förmånen att tala både i Haninge och Nynäshamn. På hemmaplan alltså. Vill passa på att tacka för varma applåder och för att så många slöt upp! Och för fina arrangemang, det gjorde ni bra allesamman (som vanligt alltså.. )!

Här nedan kan ni läsa hela mitt tal. (och för den som undrar så vågade jag t o m sjunga citatet i slutet när jag höll det andra talet för dagen, i Nynäshamn. )

Partivänner,

Tack för inbjudan till att tala här  det tycker jag är roligt att få göra!

Man kan säga ganska mycket om våren i år. För bara ett par veckor sedan snöade det på allvar. Men till slut blev det vår.

Påskliljor och vitsippor slår ut. Glada barn slipper vinterns alla kläder. Solen börjar komma fram på allvar. Och opinionsmätningarna för Socialdemokraterna går upp.

Det känns som det finns en förväntan, en nyfikenhet på vad Socialdemokraterna står för igen. Inte bara en stilla undran vem den där Stefan Löfven är, utan en genuin känsla av att något nått vägs ände och att något nytt behöver ta vid.

Vi ska vara glada när det går uppåt för oss men inte bli övermodiga. Vi måste ta vara på nyfikenheten. Lyssna. Svara på de frågor människor ställer. Berätta om vårt alternativ, varför vi tror att Sverige kan så mycket bättre.

För mig är våren väldigt förknippad med naturen. Att kunna ta barnvagnen med på en riktig skogspromenad. Att träffa vänner genom att bjuda på grillad korv vid en sjö. Jag är uppväxt med skogen inpå knuten. Har orienterat, tränat skidor och löpning.

I år är det 50 år sedan den moderna miljödebatten startade. Det skedde med boken ”Tyst vår” av Rachel Carson 1962. Hon uppmärksammade att bekämpningsmedlemet DDT, som man först trodde var ofarligt, gjorde att fåglarna dog. Därför blev våren tyst.

Idag är situationen värre. En på åtta fågelarter, var fjärde däggdjursart och var tredje groddjursart är just nu utrotningshotade, och processen går allt snabbare.

Om det är svårt att känna engagemang för grodorna kan man lyssna lite extra på surret från diken och hagar. Vad skulle det innebära för oss om surret tystnade, om det inte längre fanns några bin?

”Honung kan vi väl klara oss utan”, kanske man tänker. Men bin har en unik position i ekosystemet. De pollinerar fruktträd, blommor och grödor. Utan bin inga blommor, inga frukter, inget foder till djuren. Konsekvenserna för vårt sätt att leva skulle bli enorma.

Idag pågår en massdöd av bin, där bekämpningsmedel kan vara en viktig del av förklaringen. Jag tror vi måste stanna upp och ställa oss frågan: är det värt det? Ska vi fortsätta använda så mycket giftiga bekämpningsmedel när priset kan vara så högt?

Samma fråga kan vi ställa oss om män och spermier.

Visste ni att unga män idag har betydligt färre spermier än sina pappor. Det görs inte tillräckligt med studier på detta, men vi vet att redan 1990 hade unga män hälften så många spermier som unga män hade 50 år tidigare. Ingen kan säkert säga varför. Men förmodligen beror det på påverkan från hormonstörande kemikalier.

Så dessa ämnen, de måste väl fylla någon helt central funktion i vårt samhälle? Annars hade vi väl inte tagit sådana risker med vår möjlighet att fortplanta oss?

Nyligen presenterade Kemikalieinspektionen en rapport där de undersökte förekomsten av tre olika ämnen som ska dödar bakterier i några klädesplagg. De hittade två av ämnena i barnkalsonger. Samma ämnen har i studier visat sig ha just fortplantnings- och hormonstörande egenskaper.

När kläderna tvättas följer en del av de här bakteriedödande ämnena med avloppsvattnet ut i naturen. Där finns de kvar under lång tid eller för alltid. De kan tas upp av växter som äts av djur. Efter en tid kan de dyka upp på din eller dina barns tallrik. Vilken effekt det har vet man inte.

Inte heller vet någon hur man påverkas av att bära dessa ämnen närmast kroppen eller hur barn påverkas av att suga på sina antibakteriellt behandlade kläder.

Det hormonstörande ämnet bisfenol A är numera förbjudet i nappflaskor. Det är bra, särskilt eftersom just små barn och foster verkar vara extra känsliga för hormonstörande ämnen. Men det finns många fler ämnen. Som enskild konsument kan du undvika en del av riskerna, men bara en del. De här ämnena finns överallt. Därför är det ett politiskt ansvar att rädda både bin och spermier.

Det ansvaret ska vi socialdemokrater ta.

***

Partivänner,

En av de frågor människor oroar sig mest över är klimatfrågan. Det kan forskarna vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet berätta. Tyvärr är oron befogad.

Precis som FN:s tidigare chefsförhandlare sa för några veckor sedan håller tiden på att rinna ut. Vi har bara några år på oss att vända trenden och se till att utsläppen slutar öka och istället börja minska drastiskt.

Jag vill att Sverige ska leda den utvecklingen. Världen behöver ett land som går före och visar att det går. Sverige behöver ställa om för att kunna konkurrera med den energieffektiva teknik som kommer att efterfrågas av hela världen. Det är genom att vara först med att utveckla ny teknik och investera klimatsmart i infrastruktur och bostäder som vi kan klara jobben och välfärden i framtiden, inte genom att klamra oss fast vid gårdagens teknik.

Idag har även Sverige kört fast. Regeringens ekonomiska vårproposition innebär faktiskt ökade utsläpp, trots att målet är minskade.

Men även vi Socialdemokrater behöver förnya vår klimatpolitik, vi behöver bli både modigare och tydligare i vad vi menar med grön omställning.

Partivänner

Föreningen Majblommans årsrapport för 2011 heter ”Alla kunde följa med – utom jag”.

Rubriken är hämtad från avsnittet ”Barns röster om sommarlov” och handlar om ett läger för simning.

Föreningen Majblomman säljer majblommor. Eller rättare sagt, ungefär 100 000 barn mellan 9 och 12 år säljer dem varje år och samlar in pengar som sedan går till barns stöd. I julas hade majblomman en julkalender med citat ur de bidragsansökningar de fick in.

Bakom lucka ett stod:

”Min sons pappa dog i cancer för två år sedan. Det är sorgligt för honom och det blir tydligt när julen kommer. Han saknar sin pappa och jag har inte ekonomiska möjligheter att göra något fint i jul. Han önskar sig vinterstövlar i julklapp.”

Varje dag hade Majblomman ett nytt exempel i julkalendern. Bakom lucka sex ansökte en annan mamma:

”Det skulle vara så roligt att åka till farmor i Småland över julen med våra flickor och hitta på äventyr. Vi har inte haft råd att åka dit på många år.”

Vinterstövlar, resa till farmor, men också pengar till glasögon, till julmat, till något litet extra i vardagen, det är ju ändå jul, barnens högtid.

Enligt Rädda barnen lever 13 procent av alla barn i Sverige i fattigdom. Barnfattigdomen minskade fram till 2007, sedan dess har den ökat igen. Bakgrunden är egentligen ganska enkel. När regeringen sänkte ersättningen till sjuka och arbetslösa och utförsäkrade människor ökade fattigdomen dramatiskt i dessa grupper. Eftersom även sjuka och arbetslösa har barn drabbades barnen hårt.

Detta visste regeringen. De gjorde det ändå.

Det kommer vi socialdemokrater aldrig att göra. I vårt Sverige tar vi det gemensamma ansvaret för att alla barn ska ha lika möjligheter.

***

Partivänner

Årets förstamajparoll är ”Kunskap och arbete bygger Sverige”. Den rymmer ett vägval både för oss som parti och för hela vårt samhälle.

Fredrik Reinfeldt valdes 2006 med egentligen en politisk ide. Om man sänkte ersättningen till sjuka och arbetslösa skulle fler vilja arbeta och om man sänkte skatten skulle fler vilja anställa. På detta sätt skulle arbetslösheten bekämpas.

Efter sex år kan vi konstatera att 389 000 människor är arbetslösa, ungefär 8 procent. Reinfeldts ide har nu testats, både i låg- och högkonjunktur. Och arbetslösheten minskar inte. Tvärtom ser det sämre ut och långtidsarbetslösheten biter sig fast. Antalet personer som varit arbetslösa i mer än två år har ökat med 175 procent sedan Reinfeldt tillträdde – från under 25.000 till över 69.000 personer. Ungdomsarbetslösheten var i mars 25,5 procent.

Ibland säger man att en definition av galenskap är att göra samma sak om och om igen, men förvänta sig ett annat resultat.

Ha det i åtanke när Reinfeldt nu efter fyra jobbskatteavdrag som inte fungerat för att bekämpa arbetslösheten pratar om att genomföra ett femte.

Partivänner,

Lika illa som med jobben är det med skolan. Sedan regeringen tillträdde har andelen elever som går ut grundskolan med behörighet att gå ­vidare på gymnasiet minskat. Varje år.

Svenska elevers kunskaper minskar i dag i jämförelse med andra länder. Det visar PISA som gör internationella jämförelser. Men vi behöver faktiskt inte gå längre än till de nationella proven för att se effekterna av Jan Björklunds utbildningspolitik.

För fem år sedan misslyckades 12,4 procent av landets niondeklassare på det nationella provet i matte. Förra året var det 19,3 procent. Det avslöjades i media i förrgår. Enligt skolverket kan de sämre resultaten främst förklaras med att eleverna numera arbetar mer självständigt med matte, utan lärare. Mer uppenbart kan det inte bli, lärares tid med eleverna är viktig.

Skolan och jobben har det gemensamt att man på sex år kan ändra väldigt mycket. På sex år kan man ändra ett skolsystem i grunden och man kan revidera arbetsmarknads- och näringspolitik fullständigt.  Efter sex år har vi därför facit.

Har Sverige bekämpat den arbetslöshet Reinfeldt två gånger gått till val på att bekämpa?

Nej. Arbetslösheten är högre idag. Andelen som arbetar är lägre.

Har Sverige förbättrat den skola Björklund två gånger gått till val på att förändra från flumskola till kunskapsskola?

Nej. Kunskaperna minskar och allt färre är behöriga att gå vidare.

Regeringens problem är att detta var den idé de hade. Nu har de provat och vet inte riktigt vad de ska göra när den inte fungerar. Att döma av innehållet i regeringens ekonomiska vårproposition är deras strategi att göra ingenting.

När vi i år demonstrerar under parollen ”Kunskap och arbete bygger Sverige” är det därför ett ganska radikalt budskap.

I morgon presenterar vi vårt politiska alternativ till regeringens vårproposition. Jag gissar att TV-rutan de närmaste dagarna kommer fyllas av borgerliga företrädare som säger att Sverige inte har råd att satsa på kunskap. Sverige har inte råd att arbeta.

Det vi ska göra är förstås att vända deras egen fråga mot dem. Har Sverige verkligen råd att stå passiva inför arbetslösheten? Har Sverige verkligen råd att inte förbättra resultaten i skolan? Har Sverige verkligen råd att fortsätta föra en politik som bevisligen inte fungerar?

***

Partivänner

En kvinna i Sverige får bara 84 procent av mäns lön för likvärdigt arbete. 2012 värderas fortfarande kvinnor och män olika. Det är oacceptabelt. Parollen om halva makten och hela lönen måste bli verklighet.

Även om det gått framåt är det precis som LO:s ordförande Wanja Lundby Wedin skrev nyligen:

”När jag var barn var kvinnor en reservarbetskraft – idag står kvinnorna för 48 procent av arbetskraften. Men kvinnor jobbar fortfarande i hög utsträckning deltid, ofta mot sin vilja och ofta i osäkra anställningar.”

I dag finns en myt att alla är för ökad jämställdhet. På pappret kanske. Men det räcker med att gå till direktörerna på Svenskt Näringsliv eller titta på motståndet mot LO-samordningens krav på mer jämställda löner. Då vet man att det är långt kvar.

Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet för jämställdhet med att införa rätt till heltid, sätta stopp för eviga visstidsanställningar, satsa på barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Vi vill också göra föräldraförsäkringen tredelad. En del för mamman, en del för pappan och en som familjen själv får fördela. För det är först när kvinnor och män tar lika stort ansvar för hem och familj som vi kan nå målet om jämställdhet.

Partivänner

Sverige är ingen ö.

Vi lever mitt i ett Europa som just nu upplever sin värsta kris på mycket länge. I en värld där oerhört mycket förändras just nu.

Vänstern i Europa har länge stått tillbaka för en allt mer hårdför höger

Men det finns ljuspunkter och tecken till förändring. I höstas vann Helle Thorning-Schmidt och socialdemokraterna valet i Danmark. För en dryg vecka sedan vann Francois Hollande den första valomgången i det franska presidentvalet. Andra valomgången är på söndag och det finns stora möjligheter att Frankrike då får en socialdemokratisk president för första gången sedan 1995.

Jag tror det finns flera orsaker till att vänstern sakta men säkert håller på att resa sig. En är att högerns hantering av Eurokrisen faktiskt inte fungerat. Tvärtom verkar det som att de ensidiga åtstramningarna förstärkt krisen.

I Danmark och förhoppningsvis i Frankrike vinner nu vänstern val på ekonomi och jobb. I kampanjer som ställer hopp mot hopplöshet. Som visar på politikens möjligheter när marknaden inte klarar att leverera. Och som tar strid för människovärdet när högern börjar fiska i allt grumligare vatten.

Vinner Socialistpartiet presidentvalet på söndag kan det vara början på något riktigt stort.

***

Partivänner

Även utanför Europa blåser förändringens vindar.

Den arabiska våren fortsätter. I landet där våren började, Tunisien, har demokratiska val genomförts, Egypten väljer president i vår, I Libyen famlar det nya ledarskapet efter en väg framåt.

I Syrien övergick den arabiska våren i ett blodbad. Diktatorn Bashar al-Assad bedriver idag i praktiken ett krig mot sin egen befolkning. FN har länge varit lamslaget av veton från Ryssland och Kina, men nu äntligen börjar världen äntligen visa ett litet uns av handlingskraft och en internationell observatörsstyrka börjar ta form.

I Palestina lever drömmen om att bli erkända som en egen stat. Sverige borde ta täten i det arbetet och ensidigt erkänna Palestina ifall processen kör fast. Nu verkar det som att Folkpartiet kidnappat Sveriges mellanösternpolitik och vi har blivit ett släpankare istället för en kraftfull röst för fred och frihet.

Även för Västsahara, Afrikas sista koloni som är ockuperade av Marocko, borde Sverige höja rösten. Varje gång jag ser Carl Bildt tänker jag på de som tidigare varit Sveriges röst i världen, Sten Andersson, Anna Lindh, Jan Eliasson. Ibland var saker faktiskt bättre förr.

Det sägs att internationella frågor inte är någon valvinnare. Det kan ju vara sant, men jag tror att värderingar vinner val. Och våra värderingar gäller både inom och utanför Sveriges gränser. Det är därför vi står här idag, tillsammans med miljoner människor världen över står vi upp för frihet, jämlikhet och demokrati.

***

Partivänner

Den 22 juli förra året var jag på Kolmården med min familj. Jag var inne på Bamseteatern med sonen, medan dottern sov utanför i vagnen med pappa. När jag kom ut var min man alldeles vit i ansiktet. Han berättade att han via mobilen sett att det skett ett sprängdåd i centrala Oslo, i regeringskvarteren. Det kändes overkligt. Dessutom blev jag förstås orolig över att någon av alla de från AUF jag mött, under åren som Europaparlamentariker och under åren som ordförande för S-studenter, skulle ha drabbats.

Sen kom nyheten om skotten på Utöya.

Jag kunde inte tro det var sant.

Men det var sant. När vi vaknade dagen efter hade dödssiffran stigit till nästan 80 personer, en siffra som sedan justerades till 69. Många under 15 år.

När rättegången startade för två veckor sedan kom den där overklighetskänslan tillbaka. Det är så fasansfullt att det nästan inte går att förstå att det är sant.

Terrordådet i Norge väcker många frågor. Det var ett politiskt dåd riktat mot socialdemokratin. Dess syfte var att bekämpa det mångkulturella samhället och särskilt Islam. Då stod AUF och arbetarrörelsen i vägen.

Anders Behring Breivik kanske var galen, det får domstolen i Oslo avgöra, men han var inte någon ensam galning. Han existerade i ett sammanhang som delade hans världsbild i den krets av grupper, hemsidor och diskussionsgrupper som brukar benämnas den ”antimuslimska miljön”.

Den miljön finns över hela Europa idag. I Europaparlamentet finns flera högerextrema partier som också har udden riktad mot mångkultur och Islam. I Sveriges riksdag och här i Haninge/Nynäshamn finns Sverigedemokraterna.

Vi måste vara vaksamma när hatretorik och fördomar nu sprids. Vi måste lära oss känna igen dem och ge svar på tal. Det är viktigare nu än någonsin.

Det är också det bästa sättet att hedra dem som dog på Utöya. Att göra upp med den hatretorik, den världsbild och de fördomar som gjorde terrordådet möjligt.

***

Partivänner,

Vi har på kort tid gått från att vara uträknade till att vara största parti och största block i opinionsmätningarna. Men valet är långt borta. Innan dess hinner det gå upp och ner många gånger.

I dag ska vi fira, men i morgon börjar ett långt och hårt arbete.

Det är vår i luften, partivänner. Men jag ska avsluta med att citera lilla Ida i Idas sommarvisa av Astrid Lindgren och Georg Riedel.

”Du ska inte tro det blir sommar ifall inte nån sätter fart.”

Nu sätter vi fart. Tack för att ni lyssnade.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , ,