Debatt om offentlig upphandling

Ikväll debatterade vi offentlig upphandling i kammaren, inför EU-kommissionens kommande förslag till nytt direktiv. Jag talade å miljöutskottets vägnar och sa det här:

Med tanke på de mål om hållbar utveckling EU har antagit måste reglerna för offentlig upphandling ändras så att alla offentliga aktörer uppmuntras att ställa höga miljö-, klimat-, djurskydds- och sociala krav, inbegripet hela produktionsprocessen.

Idag är det många som vill, men avstår på grund av oklarheter i direktivet och tillämpningen av detta.

Några andra korta krav:

– Fokus måste flyttas från lägsta pris till livscykelkostnader

– Måste bli tydligt att det är ok att ställa högre djurskyddskrav än de miniminivåer som finns inom EU

– Direktivet måste göra tydligt att det inte hindrar medlemsländerna att följa ILO:s konvention nr. 94

– De krav som ställs ska också alltid gälla alla underleverantörer.

 Dessutom måste uppföljningen bli bättre.

 Jag vill också tacka Heidi Rühle för ett gott samarbete och en bra rapport.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,