Moderater och kristdemokrater punkterade ambitiös europeisk klimatpolitik

20110705-192631.jpg

Idag röstade Europaparlamentet om ett betänkande som handlar om hur EU ska gå vidare i klimatarbetet. Betänkandet är ett svar på kommissionens meddelande om möjligheten att minska klimatutsläppen med mer än 20 procent.

Europaparlamentet har tidigare alltid varit mer ambitiöst än både medlemsstaterna och EU-kommissionen i klimatfrågor. T ex har parlamentet krävt att EU nu ska lova att minska sina klimatutsläpp med 30 procent till 2020 (utifrån 1990års nivåer), utan att invänta att andra länder ska göra motsvarande insatser. Parlamentet har delat vår åsikt att detta både är vad vi bör göra med tanke på vårt ansvar globalt och för att det skulle föra de internationella klimatsamtalen framåt. Men idag röstade en majoritet av parlamentet mot detta, istället röstade moderaterna (Fjellner, Corazza Bildt) och Kristdemokraterna (Svensson) för att EU bara ska höja sina ambitioner om ”förutsättningarna är de rätta”, dvs i alla fall inte nu.

EU-kommissionen har i ett annat meddelande (roadmap till 2050) kommit fram till att det är nödvändigt att minska utsläppen inom EU med 25 procent till 2020 för att nå målet om att minska utsläppen med mellan 80-95 procent till 2050 (som medlemsstaterna beslutat). (Det mål om 20 procents utsläppsminskningar som EU har idag inkluderar även utsläppsminskningar externt, men finansierade av EU.) Vi ville att Europaparlamentet idag skulle begära att EU-kommissionen lägger fram lagsförslag för att utsläppen ska minska med 25 procent internt (och 30 procent inkl externa utsläppsminskningar), så att vi kan uppnå de mål medlemsstaterna beslutat om. Dessvärre röstades detta ned av en knapp majoritet (fyra rösters övervikt) där alltså moderater och kristdemokrater från Sverige ingick. Fjellner, Corazza Bildt och Svensson hade alltså kunnat ändra hela resultatet. Det hade räckt att två av dem röstat med oss så hade detta krav gått igenom!

Därmed faller ansvaret tungt på de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna. Nu finns det inget Europaparlament som ligger på medlemsstaterna i klimatfrågan och inget Europaparlament som stöder EU-kommissionens mer ambitiösa klimatarbete. Det är mycket allvarligt. Klimatkrisen har inte blivit mindre sedan den ekonomiska krisen. Tvärtom är frågan fortfarande akut.

Dessutom tyckte moderater och kristdemokrater vid omröstningen att dagens pris på koldioxid är för högt och att dagens klimatpolitik leder till utflyttning av produktion från EU. De var också emot bindande krav på energieffektivisering. Ibland får vi frågor som utgår ifrån att alla svenskar tar klimathotet på allvar. Ur det perspektivet är det extra intressant att notera att de svenska Moderaterna och Kristdemokraterna i flera omröstningar tillhörde den mindre ambitiösa delen av sin partigrupp EPP.

I och med att moderater och kristdemokrater punkterade hela betänkande tvingades vi rösta nej till hela betänkandet.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,