Varför Wetterstrand har rätt och Olofsson fel

Kvällstidningarnas webb toppar just nu med att Maria Wetterstrand och Maud Olofssom fortsatte sin diskussion om klimatpolitiken och dess mål efter sändningen i SVT:s agenda. Jag har sett diskussionen på Expressen TV som lagt ut hela diskussionen på sin webb. Diskussionens kärna är att Olofsson försvarar alliansens låga klimatambitioner med att det är ett mål man klarar av med de åtgärder som alliansen föreslagit. Wetterstrand menar – helt riktigt – att man måste utgå ifrån vad klimatet kräver och sätta sina mål därefter, vilket de rödgröna gjort.

Olofsson hävdar då att Wetterstrand saknar trovärdighet för att hon inte i detalj redovisar hur målen ska nås. Detta ska ses mot bakgrund av att allliansen ständigt försöker skrämmas med de rödgrönas förslag om höjda skatter på klimatområdet, läs bensinpriset. Medan alliansens och Olofsson hävdar att en bensinskattehöjning inte behövs för att nå (alliansens lågt satta) klimatmål.

Olofssons argument insinuerar att de rödgröna skulle vara populistiska och inte redovisa hur vi ska nå våra högre ambitioner på klimatområdet. Alltså samtidigt som vi presenterat det mest icke- populistiska förslaget på klimatområdet; höjt bensinpris.

Wetterstrand menar med rätta att ingen kan förutse vad som krävs för att klara de rödgrönas klimatmål. Det avgörs av såväl EU:s agerande, teknikutveckling och förändrat konsumentbeteeende.Men läser vi de olika förslagen på budget framgår att de rödgröna även utan hänsyn tagen till målen har en mer ambitiös klimatpolitik; höjda skatter och mer investeringar.  Vårt viktiga besked till väljarna är att vi tänker nå vårt klimatmål. Alliansens är att de inte tänker göra mer än att nå sitt för lågt satta klimatmål.

Läser också i Expressen att Olofsson vägrade ge Wetterstrand den rapport om miljöpartiet och de rödgrönas klimatpolitik som hon försökte få media att skriva om.Vad säger det om rapportens kvalitet och alliansens anklagelser??

Avslutningsvis är jag full av beundran över att Wtterstrand satt kvar i soffan och diskuterade med Olofsson. Retorik-kurser kan tacka Olofsson för ett nytt läromaterial i härskartekniker. Det var lätt att tro att Olofsson talade till en 10-årig dotter och inte ett erfaret och kunnigt språkrör.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,
Expressen, Aftonbladet, Rasmus Lenefors, Mats Engström, Peter Andersson