Resolutionen mot köttklister nu färdig

Mitt förslag till resolution mot köttklistret trombin finns nu färdig och publicerad på hemsidan för sammanträdeshandlingar för Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livmsedelssäkerhet. På tisdag den 27 april rötar utskottet om mitt förslag. Om resolutionen antas går den vidare till behandling av hela parlamentet (troligen röstas den då den 18 maj) och antas den av parlamentet stoppas alltså trombinet från att godkännas. Det går inte att lägga ändringsförslag till resolutionen, utan utskottet kan bara rösta ja eller nej till resolutionen i sin helhet.

Vi vet ännu inte hur majoriteten i utskottet ser ut. Och röran med inställda möten i Strasbourg lär inte underlätta möjligheten att få besked. Att de svenska moderaterna är för godkännandet av köttklister ger dock en indikation på att den största partigruppen i parlamentet – den konservativa- kan vara för köttklister. Och det är alltid svårt att få igenom något i parlamentet när det finns en stor majorietet av medlemsländer som tycker annorlunda. I det här fallet tycker ju alla regeringar utom den danska att köttklistret ska godkännas. Alltså även den svenska borgerliga regeringen med matlandsminister Eskil Erlandsson i spetsen.

Oavsett hur det går borde denna tillsats inte godkännas eftersom den riskerar att vilseleda konsumenter. Dessutom ska det enligt danska experter också finnas hälsorisker med klistret.

Om bara någon minut stängs namninsamlingen mot köttklistret på aktavara.org. Denna namninsamling ska sedan skickas till oss i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Bra initiativ som nu samlat imponerande 4550 namn.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,