Ingen föräldraledighet för Europaparlamentariker

Aip (tyvärr ligger inte artikeln på nätet) rapporterar den här veckan om att vi svenska socialdemokrater kräver att Europaparlamentet inför möjligheten till föräldraledighet för Europaparlamentariker.  Detta i ett brev till Europaparlamentets talman (se nedan).

När min man och jag  får vårt andra barn i mitten av maj kommer jag naturligtvis inte att delta på några möten på ett tag. (Jag är som det heter ”excused” från att delta på möten två månader innan beräknad förlossning och sex månader efter, utan att parlamentet drar in lönen till min personal. I normala fall drar parlamentet in utbetalningarna till ledamöters anställda om inte ledamöterna närvarar vid ett visst antal sessionsomröstningar.)

Men det finns inget ersättarsystem, vilket gör att min partigrupp under den här tiden förlorar en röst i parlamentet. För partier och väljare finns det alltså ett negativt incitament till att föra fram speciellt kvinnor i barnafödande ålder. Det är inte bra. Jag är djupt tacksam att både mitt parti och alla som valt att kryssa för just mig trots detta negativa incitament valt att föra fram mig. Jag tror att de har gjort det för att de också tycker att det behövs föräldrar i Europaparlamentet. Det behövs till exempel både mammor och pappor som vet hur barn stoppar allt i munnen, utan en tanke på att det kan finnas farliga kemikalier i. Dessutom behövs det fler kvinnor i parlamentet. Andelen kvinnliga parlamentariker är fortfarande bara en tredjedel i Europaparlamentet. Inget bra exempel för en union som säger sig vara för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Obehagligt är det också att min bortavaro kommer att redovisas som vilken bortavaro som helst. Det framgår alltså inte av vilken anledning jag är borta. Det är obehagligt eftersom en del då kan tro att man haft betydligt sämre skäl till att vara borta.

Frånvaron av ett fungerande system med föräldraledighet för Europaparlamentariker innebär att kvinnor som föder barn utsätts för det som på härskarteknik-språk kallas dubbelbestraffning. Man kan helt enkelt inte göra rätt. Jobbar man borde man fokusera mer på barnet. Och om man fokuserar på barnet, borde man jobba mer.

Med detta sagt inser jag förstås att det finns dem som har det betydligt sämre än jag och andra barnafödande Europaparlamentariker. Speciellt i Europa där rätten till föräldraledighet ibland är rent chimär. Men också i Sverige där många, t ex studerande, har en alldeles för låg ersättning vid föräldraledighet. Därför arbetar vi socialdemokrater för bättre rätt till föräldraledighet  för Europas löntagare. 

Det här är mitt andra barn under tiden som Europaparlamentariker. Jag hoppas att jag lärt lite från förra gången. Att jag blivit bättre på att balansera jobbet och tiden hemma. Eftersom systemet ser ut som det gör, och eftersom jag är alledels för engagerad i det jag gör för att låta det bli ogjort, kommer jag fortsätta jobba hemifrån under bortavaron. Men inte hela tiden och inte med allt. Men vem kan t ex hålla sig borta från politiken när vi har val om bara några månader? Och vem kan efter ett års slit hålla fingrarna borta när sista besluten ska tas i viktiga frågor som utsläpp från stora industrier i Europa, matmärkning och kemikalier i elektronik? 

I den svenska riksdagen finns redan föräldraledighet för ledamöterna. En reform som säkert bidragit till att Sverige är kanske det mest jämställda landet i världen. Samtidigt finns det skäl att gå vidare även här. Precis som i Europaparlamentet saknas det i den svenska regeringen möjlighet till föräldraledighet. Mossigt.

Jag har tidigare bloggat om föräldraledighet bland annat här och här.

Vårt brev till parlamentets talman:

Dear President Buzek,

 Most of us agree on the importance of equality between women and men. A central tool for the achievement this is the right to parental leave, both for women and men. Also it is of vital democratic importance that women and men are equally represented in decision-making bodies.

With respect to this we would like to bring to your attention the situation for Members of the European Parliament who become parents while in office.

Currently Members of the European Parliament hold no right to parental leave. This means that a member either has to resign office, be absent without leave or disregard family responsibilities when having a family. We believe that the current policy discriminates particularly against women, who traditionally assume most family responsibilities. Women also face additional obstacles in trying to combine giving birth and breast-feeding with their responsibilities as Members of the European Parliament.

We believe that this poses a problem both from a democratic and gender equality point of view and we therefore urge you as president of the European Parliament to take action.

We believe that a proper solution would be to investigate the possibility of creating a system of parental leave which would include both women and men. Such systems already exist, for example in the Swedish national parliament where a member can be replaced by a substitute while being on parental leave. This means that besides making it possible for members to live up to family responsibilities, voters does not loose a representative and the parties does not loose any votes due to the absence of the member on parental leave.

 We ask you to look into this matter and request appropriate action to resolve the problem.

 Yours sincerely,

 Åsa Westlund, Marita Ulvskog , Olle Ludvigsson, Göran Färm, Anna Hedh

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,