Nej till SWIFT-avtalet

Idag röstar Europaparlamentet om SWIFT-avtalet. Det blir en jämn votering. Cecilia Malmström, Sveriges nya EU-kommissionär, riskerar förlora sin första omröstning i parlamentet. Visserligen kan hon säga att hon som kommissionär inte varit ansvarig för frågan i mer än något dygn. Men eftersom hon var ansvarig EU-minister under det svenska ordförandeskap som drev igenom avtalet med USA är hon, tillsammans med Fredrik Reinfeldt, mer ansvarig än någon annan.

Avtalet ger, om det går igenom,  amerikanska myndigheter tillgång till information från det så kallade SWIFT-systemet som innehåller detaljerade uppgifter om EU-medborgares bankkonton. Människor i 27 europeiska länder ska kunna utsättas för amerikanska myndigheter som granskar deras penningtransaktioner inom familjer, mellan släktingar, mellan företag och kunder, mellan föreningar och medlemmar.

Vi socialdemokrater tänker rösta nej till avtalet. Möjligheten för EU-medborgare att få en rättslig prövning av tillämpningen av SWIFT-avtalet är obefintlig, och avtalet innebär ingen skyldighet för amerikanska myndigheter att respektera europeiska dataskyddslagar.

Kritiken mot avtalet är stor. Och kritiken mot hur det svenska ordförandeskapet hanterat förhandlingarna är svidande. Om man frågar europaparlamentariker om ett eller två år vad de minns av det svenska ordförandeskapet under 2009 är jag tyvärr säker på att detta är en av de saker som man kommer att komma ihåg. I gårdagens debatt i plenum sa t ex min kollega Jörg Leichtfried:

Und jetzt stehen wir hier und sollen als Parlament das ausbaden, was eine arrogante schwedische Ratspräsidentschaft bewirkt hat. So nicht! Deshalb bin ich dafür, dass wir morgen gegen dieses Abkommen stimmen.

På vårt gruppmöte talade var och varannan talare om hur skandalöst det var att det svenska ordförandeskapet försökt förhindra öppenhet och insyn i förhandlingarna genom att pressa igenom en överenskommelse mellan EU:s medlemsstater och USA dagen innan Lissabonfördraget trädde i kraft. Vår talesperson sa så här i sitt pressmeddelande förra veckan;

Mr Moraes condemned the Swedish presidency of the EU Council which last year pushed the SWIFT agreement through a day before the Lisbon Treaty took effect – thus denying Euro MPs a proper say on the issue. “We do not accept that the Council’s treatment of Parliament with disdain during critical negotiations.”

Vi svenska socialdemokrater i Europaparlamentet förklarar vårt nej här på Aftonbladet debatt. Cecilia Wikström, Europaparlamentariker för folkpartiet, tänker uppenbarligen rösta nej till avtalet just på grund av att det svenska ordförandeskapet hindrade Europaparlamentet att ”be fully and immediately informed att all stages of the procedure”. Det svenska ordförandeskapets agerande har alltså lyckats få de egna partikamraterna så upprörda att de nu röstar nej. (!!)

Aftonbladet, Christian Engström, Johan Westerholm, Alliansfritt Sverige, Emil Isberg, Satmaran, Röda berget 1, Röda berget 2, Rick Falkvinge, Henrik Alexandersson

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,