Det svenska ordförandeskapet – utvärdering

Just nu pågår debatten om det svenska ordförandeskapet med Fredrik Reinfeldt i kammaren. Jag har precis talat för de svenska socialdemokraterna och sa då det här;

Tack, Jag vill börja med att säga att ordförandeskapet har levt upp till de förväntningar som fanns på ett välfungerande diplomatiskt maskineri. Det har uppskattats inte minst med tanke på det kaos som ibland rådde under det tjeckiska ordförandeskapet.

Man har hanterat de avslutande turerna med Lissabonfördraget på ett sätt som är positivt. Och tillslut kunde också rådets permanenta ordförande och EU:s nya utrikesminister presenteras.

Det politiska avtrycket på frågor som har direkt betydelse i människors vardag är dessvärre mindre.

Europas löntagare har inte fått något stöd i att stoppa lönedumpingen i spåren av Laval-domen. Inte heller har de sett några nya initiativ om att bekämpa arbetslösheten och skapa fler jobb.

Miljörörelsen är besviken över att Sverige inte stått upp för miljöfrågorna. Sverige har tagit ett steg tillbaka istället för att utnyttja tillfället för att driva på för högre ambitioner på miljö- och klimatområdet.

Att Sverige inte fått någon tyngre roll vid klimatmötet som just nu pågår i Köpenhamn beror dock snarast på att statsminister Reinfeldt själv, av partitaktiska skäl, på ett tidigt skede spelade ned förväntningarna inför mötet. Det bröt mot EU:s förhandlingsstrategi och retade upp andra europeiska ledare. Men allvarligare än så – det undergrävde möjligheterna till ett bra klimatavtal. 

Slutligen –Stockholmsprogrammet är en av få saker som kommer att leva vidare efter det svenska ordförandeskapet. Som stockholmare är jag orolig över att min hemstad kan komma att förknippas med ett politiskt program som mer går ut på att bygga murar runt Europa än att garantera mänskliga rättigheter. Men vi svenska socialdemokrater är i alla fall glada över att ni till sist delvis lyssnade på våra och parlamentets krav och tog med mer av kvinnor och barns rättigheter i programmet.

Vi har stora förväntningar på att Cecilia Malmström kommer att göra sitt yttersta för att förstärka de delarna ytterligare på sin nya position.

Tack

Lite mer analys av debatten kommer sedan.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,