S: Ipred lagen måste förändras

Idag beslutade s-kongressen att Ipred-lagen måste förändras.

Det har varit fyra dagars öppenhjärtliga diskussioner. Partistyrelsen och alla ombud har bidragit till att texten har förändrats på ett mycket konstruktivt sätt.  En text som nu, till skillnad från partistyrelsens ursprungliga förslag, gör tydligt att en röst på socialdemokraterna i valet om mindre än ett år innebär en röst för ökad rättsäkerhet och att det ska tas större hänsyn till den personliga integriteten. Ur de nyligen antagna politiska riktlinjerna; (obs inte korrläst)

IPRED lagen måste förändras. Kulturskapare ska ha samma möjligheter att som andra leva på frukten av sitt eget arbete. Vi står därför bakom upphovsrättsinnehavarnas legitima krav att få ersättning för sina verk på ett rättsäkert sätt. Men det finns en berättigad oro för att tillämpningen av IPRED kan kränka den enskildes integritet och göra intrång i privatlivet. Den som använder Internet utan att begå brott ska inte behöva känna sig övervakad. Hänsyn måste också tas till att privatpersoners internetabonnemang kan ha missbrukas av någon annan. Rättsäkerheten för enskilda behöver därför stärkas. Det måste finnas en rimlig proportion mellan den vidtagna åtgärden och den skada brottet kan ha åsamkat. Utgångspunkten är att det är polisen som utreder brott, även mot upphovsrätten.

Vi måst inrätta en integritetsombudsman som i första hand ska arbeta förebyggande i syfte att värna den personliga integriteten. Det behövs en obereoende översyn av hur olika lagstiftningar och olika företags agenade påverkar den personliga integriteten. Uppdraget är brett och inkluderar integriteten på nätet, i arbetslivet och som konsumenter.

Dessutom står det på ett annat ställe i texten;

Det ska inte gå att få ut uppgifter om en persons internetanvändande utan att det finns starka skäl för det.

Självklart slår texten på flera ställen också fast att kulturskapare har rätt att få betalt för sina verk.

PeterClaes skriver idag om den rödgröna samlingen på kongressen.

Björn, Eva , Erik skriver också om Ipred mm.

Gammelmedia; Aip, svd, dn, aftonbladet, aftonbladet

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,