Vårt förslag om nätintegritet, ipred mm

Jag har nu tillsammans med min delegation skrivit ett förslag på ändring av de politiska riktlinjerna i stycket om  ”5.1.2 Media, teknik och integritet i utveckling” som vi idag tänker föreslå kongressen.

 Sid 61 Rad 33-41. Stryk hela citatet. Varför har jag tidigare bloggat om.

 Sid 61 Rad 43-45 Ersätt de två första meningarna med:

Med Internet har vi fått nya och större möjligheter att mötas, inhämta kunskaper och fritt utbyta information, kultur och politiska åsikter med varandra. Via nätet har vi möjlighet att påverka och att påverkas i mötet med andra.

 Med denna nya inledning slår vi mer an till vår upplysningstradition, att vi vill göra det så enkelt som möjligt för människor att inhämta kunskap och delta i samhällsdiskussioner. Det är ju inte för att gynna massa enskilda bolag som vi byggt ut bredband i hela landet utan just för att vi ser internet som en ny möjlighet att söka och sprida kunskap och det demokratiska samtalet.

Sid 62rad 26-43 Ersätt stycket med:

Internet ställer nya krav på lagstiftningen. På senare år har flera nya regelverk tillkommit som på olika sätt påverkat nätets användning och människors integritet. Lagar som FRA-lagen, och Ipred har med rätta uppfattats som hot mot den personliga integriteten på nätet och skapat en omfattande debatt. Dessa lagar bör rivas upp och bör istället ersättas med ett regelverk som fyller rimliga krav på rättsäkerhet.

 Vi måste erkänna att vi står inför en avvägning mellan olika intressen. Försvarsmakten och Polisen har viktiga uppgifter att försvara Sverige och avvärja hot som terrorism och grov organiserad brottslighet. Då behövs underrättelseinformation bland annat i form av signalspaning. Samtidigt måste denna inhämtas på ett sätt som ställer höga krav på rättsäkerhet och inte avviker från rättstatens principer.

 På samma sätt har Kulturarbetarna rätt att få betalt för sin verk. Men om det inte kan ske på ett rimligt sätt med den gamla tekniken kan inte lösningen vara att ge de ekonomiska intressen som vill bevara den struktur som bygger på gammal teknik och därför står bakom kraven på en skärpt lagstiftning närmast polisiära befogenheter på det sätt som sker i och med Ipred. Den enda rimliga lösningen är en kompromiss. Löftet att inte jaga en hel ungdomsgeneration får inte bli tomma ord.

Med detta nya stycke belyser vi de svåra avvägningar som frågorna handlar om. Vi säger också att vi inser och delar uppfattningen att FRA-lagen och IPRED faktiskt har gått för långt och hotar den personliga integriteten. (patistyrelsens förslag bluddrar ngt om att ungdomar upplever det som detta, vilket antyder att partistyrelsen tycker att det är ngt unga människor inbillar sig. (!)). Vi slår dock också fast att polisen och försvaret har tungt vägande intressen som ibland, under reglerade former, måste inkräkta på den personliga integriteten.

Dessutom slår vi fast att kulturarbetare har rätt att få betalt för sina verk. Samtidigt bejakar vi ny teknik (vilket arbetarrörelsen alltid gjort, i alla andra sammanhang) och tar principiellt ställning för att dagens struktur för att inbringa ekononomisk ersättning till kulturarbetarna inte kan stå över alla andra värden i samhället (såsom den personliga integriteten). Här krävs nya lösnignar, något som såväl industri, kulturarbetare själva och samhället kan bidra till.

 Sid 63 rad 25 Tillägg efter ”FRA-lagen”:

…och Ipred

 S63 rad29-30 Ersätt meningarna med; Vi vill inrätta en integritetetsombudsman som granskar hur olika lagstiftningar och olika företags agerande påverkar den personliga integriteten och dessutom kan hjälpa enskilda. 

Integritetsombudsmannens mandat ska vara betydligt bredare än vad partistyrelsen föreslår.

Såg att Björn Sundin också har intressanta förslag på samma område. Peter hälsar oss ombud välkomna till kngressen. Andra bloggar om kongressen idag; Peter Högberg, Johan, Johanna, Jonas, Mattias Ravander, Ulrika Falk, Lowdin i Bromma,Mohammed Svensson, Robert.
Gammelmedia om kongressen; Svd, Svd, DN, Mona på DN-debatt (där hon skriver bra om jobben, utom när det handlar om var de nya jobben ska komma. Då nämns inte klimatomställningen med ett ord!)

Haningeposten och Robert uppmärksammade mitt blogginlägg igår. Aftonbladets ledarsida gör det idag.
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,