Obama är modigast

Ingen tvivlar väl längre på att Obama står för både reell förändring och ett politiskt mod som sällan skådats under senare år. G8 säger att de globala utsläppen måste halveras till år 2050 och att de utvecklade länderna ska gå före och minska sina utsläpp med 80 procent. Utan Obama som USA:s president hade det kunnat sluta betydligt sämre på detta möte. 

Men även med detta sagt verkar det alltså som att EU under Reinfeldts ledning misslyckades med att få med mål om utsläppsminskningar till 2020. Oroande. Eller drev inte Reinfeldt denna fråga alls? Jag har inte sett någon kommentar om detta från honom efter mötet och innan mötet verkar det som att han tonade ned alla konkreta krav. 

Nu är det några månaders förhandlingar kvar innan nästa klimatavtal ska vara klart. Förhoppningsvis kan världens ledare komma längre än så här innan toppmötet i Köpenhamn. Att Kina vill se mer långtgående löften från världens rikaste länder (räknat per capita) till 2020 är inte särskilt konstigt. Det vill jag också. Det krävs helt enkelt för att de löften som ges på lång sikt ska vara trovärdiga. Det är därför min viktigaste invändning mot g8 -ledarnas löften; de borde ha innehållit åtagandena ill 2020. Det är alldeles för lätt för världens ledare att slå fast tjusiga målsättningar som ligger så långt fram i tiden att de själva inte behöver göra någonting under sin tid vid makten. Dessutom blir klimatfrågan både dyrare och svårare att lösa om vi skjuter upp omställningen istället för att börja nu.

Målsättningarna för de rika ländernas utsläppsminskningar på hemmaplan till 2020 måste dessutom bli tuffare än de som EU redan har satt upp. Annars är risken att vi de facto inte ställer om på hemmaplan. Och en sådan omställning behövs för att få fram ny teknik, grönare jobb och framför allt för att få resten av världen med oss på ett bra klimatavtal.

Jag är dessutom övertygad om att när vi väl börjar ställa om mer radikalt kommer det visa sig att det går lättare än vad vi nu tror. Men då måste ett antal styrmedel införas. De kommer att vara svåra  för en del att acceptera i början. Därför måste de vara utformade på ett sätt som upplevs som rättvist och som gör att alla vet varför de införs och att de verkligen är effektiva och ”drabbar” alla. Är de nya styrmedlen bara det och vi börjar se konkreta resultat tror jag att det kan bli enklare att komma fram till till och med mer ambitiösa utsläppsminskningar än de som G8 talar om nu till 2050. Tyvärr krävs det antagligen för att nå det viktiga målet om att jordens medeltemperatur inte ska öka med mer än 2 grader.

När nu Obama är så modig, att han så dramatiskt ökar USA:s klimatabitioner trots sin mer oförstående hemmaopinion, borde då inte de europiska ledarna kunna visa större ledarskap än vad de hittills gjort?  

Läs för övrigt gärna Aftonbladets tänkvärda ledare av Mats Engström inför G8 och dagens ledare av Katrine Kielos i Aftonbladet. DN skriver om mötet.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,