Integritet på nätet

DN har i sin genomgång av partiernas ställningstagande i olika frågor nu kommit till integritet.

Det är en intressant genomgång. Dessa frågor är inte på något sätt enkla. DN tecknar också ett porträtt av Farmor Gun i Norrtälje som bloggare. Det är en fin bild av den nya typen av politisk aktivist som växer fram. Idag kom också en DN-debatt där Ulf Bjereld och Henrik Oscarsson konstaterar angående regeringens FRA-kris:

Det är en anmärkningsvärd kollektiv brist på lyhördhet från partiorganisationer som har till huvuduppgift att artikulera och kanalisera medborgarnas önskningar och behov. Fredrik Reinfeldt undslapp en regeringskris med bara förskräckelsen.

Riksdagspartierna har sannolikt lärt av sina misstag och nu börjat försöka ta frågorna på allvar. Är det för sent med tanke på att det är så kort tid kvar till Europavalet?

Det är en viktig frågeställning. Och vilket tåg är det egentligen vi i så fall har missat?

Min egen politiska hållning har jag varit tydlig med, exempelvis här och här. Jag har inte röstat för IPRED och satt inte ens i Europaparlamentet när frågan avgjordes och jag är kritisk till den svenska IPRED-lagen. Jag är också kritisk till FRA-lagen och är glad att vi tillsammans med V och MP har givit vallöftet att riva upp lagen vid ett regeringsskifte. Jag var med och stoppade den registrering av bloggar som ett tag var på förslag. Jag var med och röstade ner Telekompaketet och kommer att fortsätta driva den linje vi drivit om jag får förnyat förtroende som Europaparlamentariker.

Jag tycker nog att jag tagit frågorna på allvar.

Vi som står på plats 1-5 på den socialdemokratiska listan har skrivit ihop oss om ett förhållningssätt i dessa frågor.

Vi vill både se en genomlysning av hur lagstiftningen påverkar den personliga integriteten. Det kan ske exempelvis med ett tillfälligt utskott i Europaparlamentet eller någon form av undersökningskommitte. Jag har svårt att se att exempelvis den svenska FRA-lagen eller IPRED-lagen skulle klara en sådan granskning. Och den franska lagstiftning som nu är uppe till debatt skulle få betydande svårigheter…

Vi vill också se en integritetsombudsman som kan vara vakthund och slå larm när den personliga integriteten hotas. Jag ser framför mig en möjlighet att den även ska ha ungefär samma typ av opinionsbildande funktion som de svenska ombudsmännen har som inte bara har i uppgift att bevaka frågorna utan även driva opinion för mer respekt för personlig integritet.

Så tror jag att vi kan hantera både den lagstiftning som redan antagits och hålla det politiska systemet mer på sin vakt i dessa frågor för framtiden.

Intressant?Läs även andra bloggares åsikter om , , ,