Varför kryssa mig?

Idag är det fyra veckor kvar till EU-valet 7 juni.

Fyra veckor av valdebatt och spännande diskussioner om de vägval vi står inför i Sverige och i Europa. Skiljelinjerna blir allt tydligare.

Moderaterna verkar ha upptäkt att deras politik är rejält impopulär. Naturskyddsföreningen har just sågat deras tre toppkandidater i valet och gett dem betyget ”Icke godkänt” på miljöområdet. Moderaterna är och förblir norra Europas största bromskloss på miljöområdet.

Genom att vägra ställa några krav på nästa EU-kommission för att säkra löntagarnas rättigheter öppnar Moderaterna nu för lönedumpning och diskriminering av utländska löntagare i hela Europa. Detta om något kommer att skapa en grogrund för protektionism i Europa. Det vet Gunnar Hökmark (M) och de övriga mycket väl, men inte ens det får dem att byta uppfattning.

Moderaterna fortsätter att vara emot löntagares rätt till lika lön, och vägrar se lönedumping som ett problem. Men det är ett problem, inte bara för de löntagare som drabbas, utan för Sveriges och Europas konkurrenskraft. Vi kan inte och ska inte konkurrera med varken låga löner eller sämre miljökrav.

Mot denna står en rödgrön politik både i Sverige och Europa. En politik som bygger på att vi ska konkurrera med kunskap, kompetens och grön teknik. Att vi kan, och ska, klara både jobben och en bra miljö. När jag är ute och kampanjar känns det uppenbart att det är vår politik människor vill ha, särskilt bland yngre.

Människor vill ha framtidstro, inte Gunnar Hökmark (M).

Vilken politik vill jag då föra om jag får förnyat förtroende i valet?

Jag vill fortsätta med en klimatsmart politik som räddar miljön och ger fler jobb. Det har jag gjort de senaste fem åren i Europaparlamentet och det är en politik som jag vill fortsätta arbeta för.

Jag vill även fortsätta arbeta för att få bort farliga ämnen som kan skada vår hälsa och miljö. För att få bort gift ur nappflaskor och förbjuda azofärger och transfetter. Som småbarnsmamma känner jag en stor oro för alla de konstiga tillsatser och kemikalier som finns i vår omgivning.

Jag står för att vi ska klara jobben genom att konkurrera med kunskap, kompetens och grön teknik. Därför vill jag inte bara ha bra miljöregler, smartare investringar i grön teknik, utan också ett bra golv att stå på för Europas löntagare. Att ändra de regler som EG-domstolen i vaxholmsfallet tolkat som att det är ok att ge utländska löntagare sämre betalt än inhemska är ett grundläggande krav som jag självklart kommer att arbeta för.

Dessutom brinner jag för internationell rättvisa och solidaritet, inte minst ligger frågan om frihet för det ockuperade Västsahara, Aftikas sista koloni, mig varmt om hjärtat.

Detta är frågor jag brinner för och du kan läsa mer här om den politik jag vill bedriva. Och här kan du läsa vad jag gjort hitills.

Fyra veckor kvar. Drygt en vecka till den förtida röstningen börjar 20 maj.

Nu ökar vi farten!

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,