Det spelar roll vem som vinner valet

[uppdaterad]Flera undersökningar som presenteras i dagarna visar okunskap och ointresse om Europaparlamentsvalet. Varför är det så? Det finns förstås många möjliga orsaker. Men den vanligaste kommentaren jag möter från människor som säger att de inte tänker rösta är:

Jag vet inte så mycket.

Det är självklart ett misslyckande att vi som är Europaparlamentariker och politiska partier har misslyckats med att ge människor information och kunskap om varför valet är viktigt. Samtidigt har förstås varje individ ett ansvar för att själv söka kunskap. Det finns gott om information att hitta såväl hos de politiska partierna som hos riksdag och europaparlament. Även media har ett ansvar att spegla, berätta och fördjupa.

Sen är ju själva EU:s struktur ett problem. Det är ganska svårt att se hur, av vem och när beslut tas. Men många känner också av någon anledning att man behöver kunna mycket mer om hur besluten tas i det här valet än i andra val. Vem vet hur ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelse och kommunfullmäktige ser ut?  Hur många vet hur regeringsbildningen i Sverige går till? Inte så många skulle jag tro. Ändå röstar man i val till kommunfullmäktige och riksdag. Och det gör man helt rätt i.

Det är alltid bra med kunskap. Men den viktigaste kunskapen inför ett val är att veta vilka väreringar man själv har och vilka värderingar de olika politiska partierna har. Valet är inte ett kunskapstest på hur olika institutioner i EU fungerar utan ett vägval mellan vilka värderingar och uppfattningar i olika sakfrågor som ska styra EU framöver.

Den andra förklaringen som människor jag möter ger uttryck för är att man inte tycker att EU berör dem. Detta är väl också bakgrunden till att man säger sig inte veta så mycket. Det man inte är intresserad av eller anser viktigt söker man inte information om. Samtidigt, jag har inte varit med om att jag har talat med någon grupp människor om de frågor som jag beslutat om som ansett att de frågorna varit oviktiga.

Tvärtom. De flesta brukar bli väldigt intresserade och ha åsikter och tydliga uppfattningar om det mesta. Från att man bör förbjuda azofärg i godis och läsk till att EU måste arbeta hårdare mot lönedumping. Min slutsats om hur vi ökar valdeltagandet är därför att;

1. Vi måste se till att människor känner att valet handlar om vår vardag.

Om vad maten vi äter ska innehålla, om vi ska slippa uppleva stora klimatförändringar eller ej, om hur trygga vi ska vara på jobbet, och om hur många jobb det ska finnas i framtiden.

2. Vi måste se till att det är tydligt att det är skillnad mellan de politiska partierna.

Det spelar roll vilken svensk som sitter i Europaparlamentet. Just nu pekar undersökningar på att den borgerliga dominansen kan bestå efter valet. Även om EU:s beslutsstruktur gör att det är svårt att se så är det mycket hårda ideolgiska konflikter – där svenskar från olika partier har tyckt olika – som finns bakom många av EU:s beslut. Därför är det viktigt att rösta.  För det avgör vilka beslut som tas och därmed hur vår vardag blir i framtiden.

Andra skriver om det här.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,