Om detta är allt ni har är vi illa ute

[Uppdaterad] För mindre än en vecka sedan, den 2 april, presenterade Sveriges kommuner och landsting sin senaste beräkning av jobbkrisens effekter på kommunerna och landstingen. Den nya bedömningen är 9 miljarder minus för 2010.

Idag presenterar regeringen sin ”stora satsning” på kommunernas och landstingens ekonomi i vårbudgeten. Beskedet är att kommuner och landsting under 2010 får ett tillskott på 7 miljarder.

Det är bra att vi socialdemokrater har tvingat fram en satsning på kommuner och landsting! Om vi inte drivit på i denna fråga hade det med största sannolikhet inte blivit någonting. Nu vågade regeringen tillslut inte annat. Inför risken att stå där tomhänt med allt större problem i skola och omsorg, samtidigt som oppositionen tydliggjort sin politik backade tillslut regeringen. Bra!!

Men ändå otillräckligt. Det är i kommunerna och landstingen som den verksamhet som ligger nära människor finns. Om den inte fungerar kommer ökade kostander för att människor hamnar utanför som ett brev på posten. Ändå har regeringen prioriterat sänkt skatt med över 80 miljarder istället för att satsa på den kärnan. Den senaste skattesänkningen lånade man till. Skattesänkningarna är alltså mycket större än de resurser som nu tillförs barnens skola och de äldres omsorg. En tydlig prioritering från regeringens sida.

Pengarna som regeringen nu skjuter till räcker inte för att klara kvaliteten i skolan och omsorgen. Den siffra som presenteras, 17 miljarder, är ett hopkok av olika siffror för olika år. Att man sen har mage att ta åt sig uppräkningen på 28  miljarder mellan 2006 och 2010 är ett bokföringsknep som jag hoppas media och andra ser igenom. Om detta är det enda offensiva för kommuner och landsting i vårbudgeten är vi faktiskt ganska illa ute.

Om med ”vi” menar jag hela Sverige. För om man inte ens täcker förra veckans prognos för situationen i kommuner och landsting i vårbudgeten kan vi vara ganska säkra på att innan budgeten ens hinner bli beslutad kommer en ny, ännu sämre prognos. Nästa besked från SKL kommer 23 april. Det beskedet kommer visa på ännu större behov, särskilt om även prognosen för arbetslösheten justeras upp. Regeringens politik riskerar att vara delvis överspelad innan den ens trätt i kraft.

Peter konstaterar att Huddinge med detta förslag kan räkna med att få en tredjedel av sitt behov. Solidariskt Sverige konstaterar att regeringen nu tvärvänt. Göran Pettersson (M) tycker det är bra att balanskravet ändras och Paul Lindquist (M) oroar sig också för nästa prognos. Andra om denna fråga.

Intressant?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,