Nästa EU-kommission måste ändra utstationeringsdirektivet!

För att nästa EU-kommission ska få mitt stöd måste den lova att ändra utstaioneringsdirektivet för att återupprätta de svenska kollektivavtalen efter den så kallade Laval-domen (Vaxholmsdomen). Annars blir det nej.

Och jag är inte ensam om löftet. På initiativ av ledamöter från socialdemokraterna, vänstern och de gröna startade idag ett upprop för att ställa krav på nästa EU-kommission. Alla ledamöter som skriver under uppropet förbinder sig att rösta nej till en ny kommission som inte har med en revidering av utstationeringsdirektivet i sitt arbetsprogram.

Laval-domen och ett antal andra domar från EG-domstolen innebär att det görs skillnad på utländska och inhemska arbetstagare och att den för EU så viktiga principen om likabehandling har satts ur spel. Detta måste alltså ändras tycker vi. Det anser inte de svenska borgerliga partierna. De vill inte förändra några EU-regler med anledning av domarna. Trots att den borgerliga regeringen hemma säger sig vilja värna den svenska modellen. Ibland är vad man inte gör och inte vill mer talande än vad man gör eller säger sig vilja.  

Det Europaparlament som väljs den 7 juni i år kan säga nej eller ja till nästa ordförande för EU-kommissionen, liksom till kommissionen i sin helhet. Om kommissionen inte får parlamentets stöd kan den inte tillträda.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,